Aanmelden therapeut

10-06-2017: Wij hebben een vacature voor een vaktherapeut drama & een vaktherapeut PMT

Er zijn verschillende criteria om opgenomen te kunnen worden binnen het Collectief Vaktherapie Noord-Holland Coöperatie U.A..

Het is in ieder geval van belang dat je aangesloten bent bij FVB en je vaktherapeutische beroepsvereniging. En dat je over een eigen praktijk beschikt én opgenomen bent in het kwaliteitsregister Vaktherapie.

Naast dat je individuele therapie geeft, ontwikkel & geef je trainingen en/of ontwikkel je modules. Je bent werkzaam in Noord-Holland. Je bent actief op zoek naar kansen in de markt. Kortom je bent een vaktherapeutische ondernemer. We komen graag in contact met je! Mail ons: info@cvn-h.nl.

Toetreding van een nieuw lid kan indien CVNH leden instemmen.