Expertise centrum

Het Collectief Vaktherapie Noord-Holland Coöperatie U.A. is één van de eerste organisaties waar verschillende vaktherapeutische disciplines samenwerken.

Het voordeel is dat er snel kennis uitgewisseld kan worden, snel opgeschaald kan worden inzake bepaalde projecten, specifieke doelgroep expertise snel voor handen is, gezamenlijk onderzoek gedaan word en mogelijk gezamenlijke modules ontwikkeld en geschreven kunnen worden.

Onderzoek

Op het gebied van  vaktherapie is meer dan 10 jaar onderzoek gedaan. Ook zijn er vele publicaties. Op de website van het KenVak vind je informatie over onderzoek naar vaktherapieën uitgevoerd door het lectoraat kennisontwikkeling vaktherapieën (KenVaK). KenVaK is een landelijk samenwerkingsverband tussen diverse hogescholen en staat onder leiding van lector dr. Susan van Hooren. Op deze website vindt u onder meer missie en doelstellingen, onderzoeksprojecten, publicaties en de leden van het lectoraat.