Vaktherapie

Wat is vaktherapie?

Vaktherapie is de overkoepelende naam voor beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie en psychomotorische therapie. In de behandeling staan vooral doen en ervaren centraal. Voorheen werd vaktherapie, Creatieve Therapie genoemd. Een vaktherapeut is dus hetzelfde als een creatief therapeut. In het buitenland heet vaktherapie Art Therapy.

In dit filmpje wordt uitgelegd wat vaktherapie inhoudt:

Behandelmethode

Vaktherapie is een behandelmethode voor mensen met psychosociale problemen en/of psychiatrische stoornissen. De therapie is er op gericht veranderings-, ontwikkelings-, stabilisatie- en/of acceptatieprocessen te bewerkstelligen.

Effect

De door de cliënt opgedane ervaringen in vaktherapie leiden tot nieuwe vaardigheden en inzichten die praktisch toepasbaar zijn in het dagelijks leven. Vaardigheden kunnen liggen op emotioneel, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied.

Voor wie is vaktherapie bedoeld?

Vaktherapie is een behandelvorm voor mensen met psychiatrische stoornissen en psychosociale problematiek. Voorbeelden hiervan zijn: depressie, angstklachten, persoonlijkheidsproblematiek, trauma, verliesverwerking, eetstoornis, verslaving, concentratieproblemen, negatief zelfbeeld, gedragsproblemen, relatieproblemen, gezinsproblematiek, burnout, emotionele problemen.

Waar zijn vaktherapeuten werkzaam?

Vaktherapeuten werken in een eigen praktijk of zijn werkzaam binnen instellingen: somatische en geestelijke gezondheidszorg (GGZ), de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, justitiële instellingen, speciaal onderwijs en welzijnsinstellingen. Vaktherapie is vaak onderdeel van een multidisciplinaire behandeling en wordt aan individuele cliënten, groepen, echtparen en gezinnen aangeboden.

Verwijzers

Ben je huisarts, GZ-psycholoog, POH-GGZ, POH-Jeugd, SPV-er, geriater of psychiater en wil je meer weten over vaktherapie, toepassing en verwijzing? Kijk dan even bij de vaktherapie verwijzersinformatie.