Beeldende therapie

Beeldende materialen, zoals verf, hout, steen, klei, textiel, maar ook digitale media zoals fotografie en video, vormen de basis van beeldende therapie.

Beeldende therapie is een ervaringsgerichte therapie, waarbij sprake is van een concreet werkproces en eindresultaat. Beeldende middelen worden ingezet om tot uiten en beleven van bewuste en onbewuste gedachten en gevoelens te komen.

Gedachten en gevoelens worden door beeldend werken ervaren en zichtbaar, en daarmee helder en bespreekbaar. Het aanbod dat de therapeut op de cliënt afstemt en de daarbij passende interventies, zorgen ervoor dat er een proces in het beeldende werken op gang wordt gebracht dat gelijk loopt met het beoogde psychische proces.

Het gaat in beeldende therapie niet alleen om de ervaring. Een noodzakelijk onderdeel van beeldende therapie is het verlenen van betekenis aan de ervaringen die de cliënt in de therapie opdoet, in relatie tot de problemen of stoornis. Hierbij kan het gaan om het verwoorden van opgedane ervaringen.

Ook kan het gaan om het leggen van verbanden. Dit kunnen verbanden zijn tussen de therapie-ervaringen en de gevoelens, gedachten en reacties van anderen, verbanden tussen de therapiesituatie en het dagelijks leven of verbanden tussen therapie-ervaringen en ervaringen uit het verleden of toekomstverwachtingen.

Beijk hier een filmpje over iemand die een beeldende therapie behandeling heeft gehad:

Elk beeldend materiaal vereist een andere aanpak. Beeldend therapeuten gaan er vanuit dat het werken met een specifiek materiaal een bepaald gevoel kan oproepen. Dit gegeven zet de therapeut in om met de cliënt het beoogde psychische proces op gang te brengen.

Thema’s die bij beeldende therapie aan de orde komen kunnen zeer divers zijn. Bijvoorbeeld “zicht krijgen op onbewuste gevoelens en gedachten”. Een ander thema is “grip krijgen op praktische handelingen”, waarbij in de therapie oorzaak en gevolg van het eigen handelen zichtbaar gemaakt wordt.

Tijdens of na afloop van de beeldende activiteit worden de gemaakte beelden en het proces van het maken van het beeld samen met de therapeut besproken. Deze bespreking kan gaan over de betekenis van het beeld en over beleving van de cliënt zoals deze naar voren kwam tijdens het werken aan het beeld.

Voor meer informatie bezoek je de website van de Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie.