Preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Vaktherapie speelt zowel curatief als preventief een rol. Er zijn tal van projecten waarin vaktherapie een preventieve rol vervult.

SOCIALE WIJKTEAMS

Vaktherapeuten maken steeds vaker onderdeel uit van de sociale wijkteams binnen de verschillende gemeenten.

BASIS ONDERWIJS

Op steeds meer basisscholen werkt preventief een vaktherapeut. Een vaktherapeut werkt dan vaak op locatie en maakt het kind mee in de natuurlijk omgeving. Dit geeft gelegenheid om te observeren, diagnosticeren en te behandelen.

Korte lijnen met ouders of verzorgers, leerkrachten en intern begeleider zijn dan snel gelegd zodat een helder behandelplan uitgevoerd kan worden.

BEDRIJVEN

Nu dat PSA (psychosociale arbeidsdruk) meer aandacht krijgt werken vaktherapeuten samen met HR-afdelingen om gedrags- & rolpatronen snel en effectief inzichtelijk te krijgen. Zodat snel geanticipeerd kan worden op mogelijke uitval door werkdruk, stress of burn-out. Behoud van het menselijk kapitaal en knowhow is onlosmakelijk verbinden het gezond voortbestaan van een bedrijf.

Uiteraard wordt een vaktherapeut ook curatief ingezet, indien een werknemer mocht uitvallen.