Verwijzers

Als collectief kennen wij verschillende verwijzers. Zoals huisarts, jeugdarts, pedagoog, GZ-psycholoog, POH-GGZ, POH-Jeugd, SPV-er, geriater of psychiater. Maar ook sociale wijkteams, interne begeleiders, gezinscoaches, maatschappelijk werkers en ambulante werkers verwijzen actief naar ons collectief van vaktherapeuten. Speciaal voor verwijzers is een Generieke Module Vaktherapie (GMVT) samenvattingskaart gepubliceerd.

Voor verwijzers zijn per vaktherapeutische discipline verwijsfolders gemaakt.

In principe is geen verwijsbrief nodig. Vaktherapie wordt in de regel (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering van de patiënt c.q. cliënt. En maakt dan ook geen aanspraak op het wettelijk eigen risico.

Indien vaktherapie als deelbehandeling wordt opgevoerd op de DBC dan wordt de behandeling betaald vanuit de basisverzekering. Een vaktherapeut stemt behandeling dan af met de hoofdbehandelaar. N.B. een DBC kan nooit geopend worden door een vaktherapeut.

Vaktherapeuten werken in een eigen praktijk of zijn werkzaam binnen diverse instellingen: somatische en geestelijke gezondheidszorg (GGZ), de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, (jeugd) justitiële instellingen, (speciaal) onderwijs, defensie en welzijnsinstellingen. Vaktherapie is vaak onderdeel van een multidisciplinaire behandeling, maar wordt steeds vaker aan individuele cliënten, groepen, bedrijven, echtparen en gezinnen aangeboden.

Direct contact?