Week van de Vaktherapie 2020: Webinar voor Raadsleden Sociaal Domein

Voor de raadsleden in het Sociaal Domein wordt door Praktijk CreaTher een workshop/lezing gegeven over vaktherapie: wat is het eigenlijk? Hoe werkt beeldende therapie? Hoe werkt speltherapie? Wat maakt het zo geschikt voor jeugdigen?
Waarom kan vaktherapie niet gemist worden in de jeugdhulp?!

Schrijf u in via info@creather.nl en ontvang de link naar de webinar.