Volwassenen

Als mens kun je in je leven te maken krijgen met psychosociale en psychopathologische uitdagingen. Het is dan fijn dat je een tijdje gebruik kunt maken van een professional die je inzicht, handvatten en oplossingen kan aanreiken.

Onder psychosociale problematiek verstaan we: scheiding, rouwverwerking, verlieservaringen, leven in een samengesteld gezin, opvoeding, omgang met pubers, etc.

Onder psychopathologische problematiek verstaan we:  dementie, cognitieve stoornissen, verslaving, stemmingsstoornissen, angststoornissen, somatoforme stoornissen, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen

Behandelingen kunnen in groepsvorm of individueel plaatsvinden. Dit van uw wens en aanbod afhankelijk.

Neem direct contact op.