Lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten

Als mens met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap kun je te maken krijgen met psychosociale en psychopathologische uitdagingen. Bij het hebben van een handicap is deze kans vele malen groter.

Binnen het collectief is er deskundigheid om te komen tot een passend en volledig afgestemd behandelaanbod. Er is veelal sprake van een aanbod aan de hulpvrager en tegelijkertijd aan zijn of haar omgeving. Dit aanbod legt het accent op het opdoen van positieve- en succeservaringen i.p.v. van gespreksvoering.

Na een intake zal een aanbod op maat in de nabije omgeving van de hulpvrager aangeboden worden.

Veelal vanuit de psychomotorische therapie, maar ook vanuit de andere vaktherapieën kan er een therapieaanbod worden ontwikkeld voor:

 • Mensen met een lichamelijke handicap;
 • Mensen met een lichte verstandelijke handicap;
 • Mensen met een dubbele handicap (lichamelijk en verstandelijk);
 • Bij mensen met een matige of ernstige verstandelijke handicap.

In situaties waar sprake is van moeilijk verstaanbaar gedrag kunnen wij een aanbod doen. Dit aanbod kan gericht zijn op de behandeling van:

 • Ouder en kind samen door vaktherapie of;
 • Het hele systeem, middels coaching d.m.v. video-observatie aan het gezin en het netwerk of aan begeleiders rondom een cliënt met moeilijk verstaanbaar gedrag. Veelal is dit een vastgelopen situatie. Uitgangspunten van de behandeling zijn gebaseerd op psychomotorische therapie.

Voor elke cliënt met een handicap is een aanbod te ontwikkelen. Hierbij valt te denken aan cliënten:

 • Met een lichte verstandelijke handicap (LVG of LVB);
 • Met een matige of ernstige verstandelijke handicap (EMB) en/of een lichamelijke handicap;
 • Waar sprake van ernstig tot zeer ernstige gedragsproblematiek, met uitval school, werk, etc. als gevolg;
 • Waar sprake is van het gebruik van middelen en maatregelen ter voorkoming van het toebrengen van schade aan zichzelf, de ander en de materialen in de omgeving;
 • Waar sprake is van een vastgelopen situatie.

Vrijblijvend is te informeren naar bovenstaand aanbod.