Organisatie info

Het Collectief Vaktherapie Noord-Holland Coöperatie U.A.  is statutair gevestigd aan:
Aztekenstraat 5
1448 XT Purmerend

Het Collectief Vaktherapie Noord-Holland Coöperatie U.A. staat ingeschreven in het handelsregister onder nummer 70840393. En is als zorgpartij ingeschreven in het AGB-register.

De grondregels en bepalingen, zijn notarieel vastgelegd en opgenomen in de statuten (pdf).

Onze algemene voorwaarden (pdf) zijn in te zien en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Het Privacystatement  (pdf) en de Disclaimer (pdf) van Collectief Vaktherapie Noord-Holland zijn hier in te zien.

Jaarstukken worden openbaar gemaakt en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Uitleg aan onze opdrachtgevers hoe een coöperatie werkt.