Missie & visie

‘Persoonlijke ervaring als motor voor groei en ontwikkeling’

Dingen die je zelf ervaart, zijn vormend en blijven je de rest van je leven bij. Je ontdekt, leert, ontwikkelt en verandert door je eigen ervaringen. Ze beïnvloeden je doen en laten, je gedachten, je gevoelens, hoe je in de wereld staat en hoe je je verhoudt tot je omgeving.

Het Collectief Vaktherapie Noord-Holland, werkt met dit principe.

Missie

Het Collectief Vaktherapie Noord-Holland streeft ernaar om vaktherapie meer bekendheid te geven en de mogelijkheden die vaktherapie biedt optimaal in te zetten om mens & maatschappij te laten groeien en bloeien.

Hierom zoeken de vaktherapeuten aansluiting bij elkaar en leggen zij contact met gemeenten, zorginstellingen, scholen, bedrijven en particulieren om hun diensten aan te bieden op het gebied van hulpverlening, coaching, trainingen en teambuilding.

Vaktherapie is meer dan therapie voor individuen of groepen:  het is inzetbaar overal waar mensen samenkomen, contact maken en samenwerken. Daarom zetten wij methodieken vanuit de vaktherapie doelgericht in om mensen, gezinnen, groepen, klassen, teams of organisaties te ondersteunen in groei, samenwerking en ontwikkeling.

Visie

Het Collectief Vaktherapie Noord-Holland gaat uit van ontwikkeling door ervaring en beleving.

Mens & maatschappij bevinden zich in een digitaal en rationeel gericht tijdperk.  Er wordt veel van mensen verwacht in een maatschappij die steeds complexer wordt en dat brengt problemen en uitdagingen mee voor zowel individuen, scholen en organisaties.

Vaktherapie biedt de mogelijkheid om mensen andere ervaringen op te laten doen die nodig zijn voor hun ontwikkeling als mens en/of professional.

Binnen de therapieën en projecten van het collectief zal samenwerking en de beleving van de activiteit centraal staan, omdat hierdoor groei en verandering mogelijk is.

De vaktherapeuten van het collectief bieden verschillende oefeningen en handvatten vanuit dans-, beeldende-, muziek- en psychomotorische therapie, om vanuit de eigen ervaring zich te ontwikkelen en te groeien als individu of als groep.

Kwaliteit

Alle vaktherapeuten die aangesloten zijn bij Collectief Vaktherapie Noord-Holland zijn lid van hun eigen beroepsvereniging (NVBT, NVDAT, NvvMT of NVPMT), lid van Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en zijn opgenomen in het Register Vaktherapie. Onze vaktherapeuten voldoen daarmee aan kwaliteitscriteria die door de beroepsgroep zijn gesteld.

Elk aangesloten lid van het Collectief Vaktherapie Noord-Holland is aangesloten bij een klachtencommissie uit hoofde van de wet Wkkgz. Voor details verwijst CVNH naar de eigen website van de aangesloten vaktherapeut.