Behandeling

Vaktherapie behandelt kinderen, jeugd, volwassenen, gezinnen ouderen (ook dementerenden), lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten.

De vaktherapeutische werkgebieden zijn psychosociale problematiek, psychosociale arbeidsdruk, psychiatrische problematiek, persoonlijke ontwikkeling, revalidatie en rehabilitatie.

Vaktherapie omvat dramatherapie, danstherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie en beeldende therapie.

Naast dit collectief worden in verschillende organisaties vaktherapie als standaard behandeling ingezet: ggz instellingen, algemene gz, verslavingszorg, onderwijs (ook passend onderwijs, REC 4), jeugdhulpverlening, ouderenzorg, tbs klinieken, jeugd- en volwassenen detentie, defensie en uiteraard profit-organisaties.

Een behandelplan bestaat uit een intakegesprek, observatieperiode, behandelplan met meetbare doelen, behandelperiode, evaluaties en nazorg. Volledig afgestemd op de individuele hulpvraag.

Vele modules van het vaktherapeutisch behandelen zijn inmiddels beschreven in allerlei zorgstandaarden. Vaktherapie is pratice-based evidence.