Kind & jeugd

Binnen het collectief behandelen een aantal vaktherapeuten (muziek en beeldend) kinderen in de leeftijd van 4 t/m 23 jaar. Dit kunnen kinderen zijn die:

  • verlegen zijn en teruggetrokken gedrag vertonen
  • snel boos worden
  • moeite hebben met regels of leiding
  • het lastig vinden zich in te leven in een ander
  • moeite hebben hun gevoelens en gedachten te uiten
  • (faal)angstig zijn
  • onzeker zijn en negatief over zichzelf denken
  • iets naars hebben meegemaakt en moeite hebben met verwerking
  • door hun ADHD of stoornis in het autismespectrum (ASS) problemen ervaren in het contact met anderen

Vaktherapeutische interventies zijn zeer geschikt voor kinderen, omdat die over het algemeen gemakkelijker iets doen, bijvoorbeeld een werkstuk van hout maken of muziek maken. De therapeuten zorgen voor een veilige sfeer waardoor het kind zich gemakkelijk zal kunnen uiten.

Binnen het collectief werken de volgende therapeuten met kinderen en jeugd:

Neem contact op indien u meer wilt weten.