Samenvattingskaart Generieke Module Vaktherapie

De samenvattingskaart van de Generieke Module Vaktherapie is  beschikbaar, zie hier GMVT Samenvattingskaart. Ook op thuisarts.nl is de Generieke Module Vaktherapie (GMVT) gepubliceerd.

De GMVT is door betrokken organisaties tot stand gekomen:

Federatie Vaktherapeutische Beroepen
Vaktherapeutische professional
Lectoraat Bewegen, Gezondheid en Welzijn, Windesheim
Coöperatie KenVaK
Mind Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland
Nederlands Instituut voor Psychologen
Zorgverzekeraars Nederland