Kleur bekennen!

Durf je jezelf te laten zien?

Je leert jezelf en de anderen door de beeldende activiteiten beter kennen. De teamleden zullen verbaasd staan over hun eigen creativiteit en wat zij als groep voor elkaar krijgen. Er wordt gewerkt naar een eindwerkstuk dat wellicht een mooie plaats in de vergaderruimte krijgt!

Samenwerking, creativiteit en plezier staan voorop bij de creatieve teambuilding. Het wordt gegeven door beeldend therapeut Terenja Dors.

Voor meer informatie kijk je op www.facebook.com/creatieveteambuilding