Onderzoek hechting bij LVB

In ieders leven is er sprake van een balans tussen vrijheid en verbondenheid. Toch is er met grote regelmaat sprake van een verstoring in deze balans. Er kan dan sprake zijn van gehechtheidsproblematiek (richtlijn gz-jeugd).

Voor kinderen met een verstandelijke beperking is er sprake van een verhoogd risico op een problematische gehechtheid.

Vanuit de vaktherapeutische beroepsvereniging NVPMT is daarom de vraag gesteld om hiervoor een aansluitend product te beschrijven. Op dit moment zijn zes psychomotorisch therapeuten ondersteund door de beroepsverenigingen dit product aan het beschrijven; theorie en praktijk vullen elkaar aan.

Titel product

“Psychomotorische therapie en jongeren (6 tot 12 jaar) met een lichte verstandelijke beperking gericht op het bevorderen van de gehechtheidsrelatie tussen het kind en diens gehechtheidspersoon”.

Met als subtitel: “de behandeling van de gevolgen van het gebrek aan veiligheid, basaal vertrouwen en zelfregulatie”

In november hopen wij dit product binnen onze vereniging te kunnen presenteren.

Voor kinderen en volwassen in een vastgelopen situatie

Aansluitend bij het product “hechting” is Tom Gravestein, samen met een gedragsdeskundige en een journalist, zijn opgebouwde methodiek aan het uitschrijven. Hierbij gaat het om methodisch en systematisch betrouwbaar en veilig te maken van de leefwereld  van het kind, op basis van het werken met zogenaamde “contact cirkels”.

Om dit te bereiken zal, door alle betrokkenen, eenduidig naar gedrag gekeken moeten worden. Hierover wordt  vervolgens gecommuniceerd op basis van de analyse, veelal aan de hand van videobeelden, van het eigen handelen. Dit proces van opbouwen van veiligheid zal methodisch ondersteund moeten worden.

Deze methodiek is effectief gebleken binnen de zorg voor verstandelijk gehandicapten met moeilijk verstaanbaar gedrag, maar ook binnen de geriatrie, jeugdzorg en psychiatrie.

De wens is om, indien mogelijk, de effectiviteit van beide producten in de toekomst te onderzoeken.