Muziek op school

Voor scholen bieden wij maatwerk-projecten aan. In principe is alles mogelijk en hebben wij de expertise en ervaring in huis om de scholieren een creatieve succeservaring te bieden. Is er bijvoorbeeld binnen een bepaalde klas een slechte groepsdynamiek en dat er niet een veilig leerklimaat opgebouwd kan worden, dan kunnen wij samen met de school een project bedenken waarin gewerkt kan worden aan de veiligheid en een positieve groepsinstelling.

Wil het team dat er een schoolbreed project wordt gedaan, dan is het belangrijk dat elk kind de maximale ervaring heeft. De praktijk leert ons dat er een aantal kinderen is dat niet goed functioneert in grote groepen, of binnen de schoolprojecten. Juist voor deze kinderen is het belangrijk dat ze meedoen. Naast onze kunst educatieve expertise zijn wij allen vaktherapeuten en als zodanig professioneel onderlegd om juist deze kinderen mee te nemen binnen het project.

Binnen collectief kunnen wij gebruik maken van de disciplines muziek, dans en beweging, beeldend , drama en sport.