tom gravestein

Tom Gravestein

Wie:
Tom Gravestein, psychomotorisch therapeut, werkend op haptonomische basis gericht op de cliënt en zijn hele systeem.

Wat:
Psychomotorische therapie. Contact maken en dit succes betrouwbaar uitbouwen middels contact cirkels. Aandacht richten op het denken, voelen en handelen.

Methodisch werken bij zelfsturende team. Werken aan het betrouwbaar maken van de communicatie van alle betrokkenen met de cliënten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het werken met contact cirkels.

Video coaching van individuen en teams kan methodisch aangeboden worden

Voor wie:
Ik ben als psychomotorisch therapeut gespecialiseerd in het aanbieden van therapie aan cliënten met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap (SGLVG, SGEVG, EMB). Tevens ben ik werkzaam binnen de Jeugdzorg.

Het methodisch werken bij zelfsturende teams bied ik nu al aan binnen de verstandelijk gehandicapte zorg, jeugdzorg, onderwijs. Ook in de geriatrie en de psychiatrie is het mogelijk om tot een passend aanbod te komen.

Waar:
West- Nederland, met het accent op Noord- en Zuid-Holland, maar ook in Utrecht, Zeeland en Noord-Brabant. Het aanbod zal in de omgeving van de cliënt aangeboden worden.

Wanneer:
Als cliënten vastgelopen zijn, zowel de cliënt als zijn omgeving hebben alles al gedaan en hebben geen perspectief meer. Meerdere hulpverleners zijn veelal al betrokken of betrokken geweest.

Of er is sprake van een hulpvraag van een cliënt met b.v. autisme, gehechtheidsproblemen, impuls controle problematiek, seksueel misbruik ervaringen, e.a.

Of er is een vraag om te komen tot meer professioneel handelen binnen een team, een aanbod kan zijn;

  • Individuele psychomotorische therapie
  • Coaching met video gericht op de eigen effectieve afstemming met de client.
  • Scholing gericht op methodisch werken binnen zelfsturende teams.